• ముఖ్య ప్రకటనలు
 • arrow
  •                                      Vacancy notification for the post of Joint Executive Officer (Accounts), Deputy General Manager-PMU, Deputy Executive Officer (Accounts) and Deputy Executive Officer (Non-Tech)(Click here for details)(Click here to apply)        Walk in Interviews for the posts of District Coordinators of Kurnool, Nellore Districts and Special officer Rampachodavaram in Dr.NTR Vaidyaseva Trust(Click here for details)        As per G.O.Ms.No.162, Single Specialty Ophthalmology hospitals bed strength is reduced to 20 for new empanelment        07.06.2016:Revised Bid Schedule (Tender No.NTRVS/PMU-IT/F4035/IT Tender/2015-16 Dated:26-March-2016) Corrigendum-IV (Click here for Details)        07.06.2016:Revised Bid Schedule (Tender No.NTRVS/PMU-IT/F4035/IT Tender/2015-16 Dated:26-March-2016) Corrigendum-IV (Click here for Details)         04.06.2016: Request to Opening of A/c. in Andhra Bank - to all the NWHs & all the vendors.                          03.06.2016: Ameer Nursing Home,Kadiri,Ananthapur District,.Suspended from NTRVS Services for Service deficiencies             Walkin Interview for the post of Deputy Executive Officer (Technical)(Click here for details)        Revised Schedule (Tender No.NTRVS/PMU-IT/F4035/IT Tender/2015-16 Dated:26-March-2016) Corrigendum-III(Click here for details)        09.05.2016:Dr.NTRVS - P&C - Selection of Co-Morbid conditions and claiming the Co-Morbid package amount in addition to the claim package amount by the Network Hospitals - Certain guidelines - Issued.(Click here for Circular)        Please contact Land line number 040-23547107 for any issues related to empanelment during office hours i.e 9:00AM to 5:30PM        13.04.2016:Drugs & Cosmetics Act, 1940 and rules made there under - National "Swtich of tOPV to bOPV on 25th April 2016 -- Certain instructions issued - reg (Click here for details)         Dental Hospital Re-orientation Training.(Click here for details)         Revised Bid schedule for Tender NTRVS/PMU IT/F4035/IT Tender/2015-16.(Click here for details)                 15.02.2016: For Health Card issues and hospital information call to +918333817469 and for addressing grievances of EHS beneficiaires call to 040-65815900                 23.01.2016: NAM role mapped MEDCO logins of all the NWHs - Manual for MEDCOs to do the Mithra activities in the MEDCO login. (Click here for circular)                 20.01.2016: Dr.NTRVST - Orders of Govt., - Change of qualification of field staff - Alternative arrangements - Certain instructions issued to the District Coordinators - Communicated -- Reg. (Click here for circular)          30.11.2015: Dr.NTRVST - EHS - Revision of package pricing of the enlisted under EHS - Obtaining inputs from all Network Hospitals --Reg.(Click here for details)         > Click here to Search Employee Enrollment Status.                >Employees who do not know their Employee log in id please check status in "Search Enrollment status " tab and enroll under the Scheme.                 >Guidelines to NWHs regarding Dental Specialty (S18).(Click here for details)                    >The Bid opening date scheduled on 09-07-2015 for providing the services of Staffing on out-sourcing basis in each District of the 13 Districts of Andhra Pradesh for Dr.NTR Vaidya Seva has been postponed. The revised date of Bid opening will be informed in due course.        >08.05.2015:NWHs are hereby instructed to not to carry away with the fake calls, claiming as Personal advisers to CEO and demanding money. File a police case against such calls and inform to Trust.                  

ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణ పధకం

​ప్రస్తుతము అమలులో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడికల్ అటెండెన్స్ రూల్స్ 1972 లోని ‘వైద్య ఖర్చుల రి-ఇమ్బర్స్మెంట్' విధానానికి ప్రత్యామ్నాయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు, మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు నగదు చెల్లింపు లేని చికిత్సలు (క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్) ఎమ్పానేల్ కాబడిన నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో అందించేటందుకు గాను ‘ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం' రూపొందించ బడింది. జాబితాలో పొందుపరిచిన థెరపీలకు ఈ పథకం ద్వారా నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో చికిత్స అందించ బడుతుంది.

శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు
(గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి

NTR VAIDYA SEVA
helpline Aadhar Centers Telemedicine Services
వార్తలు & సంఘటనలు
 • Vacancy notification for the post of Joint Executive Officer (Accounts), Deputy General Manager-PMU, Deputy Executive Officer (Accounts) and Deputy Executive Officer (Non-Tech)(Click here for details) (Click here to apply)
 • Walk in Interviews for the posts of District Coordinators of Kurnool, Nellore Districts and Special officer Rampachodavaram in Dr.NTR Vaidyaseva Trust(Click here for details).
 • 25.06.2016: Walk in interviews are to be conducted during office hours on all working days for the recruitment of Genenal Medicince Panel Specialist doctors (MD qualified) and Deputy Executive Officers (Tech) at Jambagh, Operations wing
 • 25.06.2016: As per G.O.Ms.No.162, Single Specialty Ophthalmology hospitals bed strength is reduced to 20 for new empanelment
 • 07.06.2016: Revised Bid Schedule (Tender No.NTRVS/PMU-IT/F4035/IT Tender/2015-16 Dated:26-March-2016) Corrigendum-IV (Click here for Details)
 • 03.06.2016: Ameer Nursing Home,Kadiri,Ananthapur District,.Suspended from NTRVS Services for Service deficiencies
 • Walkin Interview for the post of Deputy Executive Officer (Technical) (Click here for details)
 • 26.05.2016: Execution of new Service Contract Agreement(SCA)between Dr.NTRVS trust and Network hospitals located in the state of Andhra Pradesh, to execute and get the registered SCA (Click here for details)
 • Revised Schedule (Tender No.NTRVS/PMU-IT/F4035/IT Tender/2015-16 Dated:26-March-2016) Corrigendum-III (Click here for details)
 • Mandatory to update Medication Chart of the patient. Please click here for Classification of Drug Details for online case sheet
 • Walkin Interview for the post of Deputy Executive Officer (Technical) (Click here for details)
 • 09.05.2016:Dr.NTRVS - P&C - Selection of Co-Morbid conditions and claiming the Co-Morbid package amount in addition to the claim package amount by the Network Hospitals - Certain guidelines - Issued.(Click here for Circular)
 • Tender Notification and Tender Document dated on 14.04.2016 for Hiring of Vehicles(Click here to download tender notification) (Click here to download tender document)
 • Revised Bid schedule for Tender NTRVS/PMU IT/F4035/IT Tender/2015-16.(Click here for details)
ప్రాచీన భాండాగారం
statistics

...మరింత

 • ప్రత్యేకతలు
 • arrow
 • గుండె
 • arrow
 • మెదడు
 • arrow
 • ఎముకలు
 • arrow
 • కాలేయం
 • arrow
 • ఊపిరితిత్తులు
 • arrow
 • మూత్రపిండాలు